Råd inför förhandling om konkurrensklausul

Inför en förhandling om konkurrensklausul är det viktigt att du har koll på dina rättigheter. 

Vad är syftet? 

Det är alltid viktigt att reflektera över och ifrågasätta företagets syfte med konkurrensklausulen. Konkurrensklausulen ska användas för att skydda bolaget från att medarbetaren använder skyddsvärd information på annat håll, men inte för att hindra medarbetaren från att byta anställning eller starta eget.

Våga förhandla

Det är också bra att förhandla om innehållet i konkurrensklausulen innan man skriver på anställningsavtalet. Om du ingår ett avtal som innehåller en konkurrensklausul är utgångspunkten att den gäller mellan dig och din arbetsgivare. Det är du som, när anställningen upphör, måste bedöma om konkurrensklausulen är skälig. Domstolen avgör ytterst om konkurrensklausulen är skälig eller inte. Beskriv i avtalet vilken verksamhet som anses vara konkurrerande. Förbudstiden bör vidare inte vara längre än livslängden på den skyddsvärda informationen. I de flesta fall bör det vara rimligt med sex månader. Om vite avtalas måste detta sättas i proportion till aktuell månadslön. 

Tänk på detta

  • Du ska få ekonomisk kompensation för den inkomstförlust som konkurrensförbudet kan innebära eftersom du kan bli förhindrad att söka nya jobb inom den bransch där du har bäst kompetens. 
  • Se till att konkurrensklausulen inte gäller om det är du som blir uppsagd från jobbet

Konkurrensklausulen ska vara fördelaktig för båda parter. Kontakta oss om du har frågor