Hälsa

Kämpar du för att få vardagen att gå ihop både på jobbet och privat? Då är du inte ensam. Det finns dock saker man kan göra för att skapa en bättre livsbalans – både som chef och medarbetare. 

En fin bild på en glad kvinna på sitt kontor.

All obalans skapar stress

Som chef är du inte bara ansvarig för dig själv. Du har också ett ansvar för dina medarbetares hälsa och livsbalans. Hur är klimatet på din arbetsplats? Hur är attityden till vård av barn (vab)? Tänk på att du som chef är en förebild. Det är viktigt att finna balans i livet och ge plats också för fritiden. Du måste också vara beredd att hantera frågor om stress, utbrändhet eller missbruk.

Missbruk

När det gäller missbruk av alkohol eller droger har arbetsgivaren ett ansvar för att anställda ska klara verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering.

Stress och utbrändhet

Stress och utbrändhet är två omdebatterade nutidsfenomen. De är nära förknippade med arbetslivet och med känslan av att inte räcka till. Det handlar om allt från att vara tillfälligt uppjagad till total uppgivenhet och långvarig depression. 

Tre tips för bättre balans

Det är mycket som ska rymmas inom dygnets 24 timmar: arbete, familj, intressen, motion, sömn… Det är svårt att hinna med allt. Här får du tre tips för bättre balans.

Sjuklön

I princip gäller att alla anställda har en grundläggande rätt att erhålla sjuklön vid sjukdom, och detta oavsett anställningsform, anställningstid och arbetsomfattning.