Sjuklön

Vad gäller när du är sjuk? Oavsett arbetsroll, finns det saker du bör känna till. 

I princip gäller att alla anställda har en grundläggande rätt att erhålla sjuklön vid sjukdom, och detta oavsett anställningsform, anställningstid och arbetsomfattning.

Sjuklön från arbetsgivaren

Det enda grundkravet för att erhålla sjuklön är att du har en anställning som ska vara minst en månad, eller att du arbetat 14 dagar i rad. Du har inte rätt till sjuklön om du är egenföretagare eller uppdragstagare.

Karensdag

Du har ingen rätt till ersättning första dagen du är sjukskriven. Det är detta som kallas karensdag. Karensdagen kan inte bytas ut mot semesterdag eller annan ledighet utan karensdagen måste vara sjukdag. Är du sjuk mer än tio gånger under ett år kan du dock få sjuklön redan från första dagen. Samma sak gäller då du blir sjuk inom fem dagar efter det att du börjar arbeta. Karensdagen kan också utgöra del av dag. Om du till exempel måste gå hem på eftermiddagen för att du är sjuk så kommer denna dag att räknas som karensdag, om inte annat stadgas i kollektivavtal.

Anmälan om sjukdom

Det är viktigt att du redan första dagen anmäler till din arbetsgivare att du är hemma för sjukdom annars kan det betraktas som olovlig frånvaro. Senast från och med åttonde dagen i sjukperioden måste man styrka sin nedsättning av arbetsförmågan med ett läkarintyg.

Sjuklön och sjukpenning

Från dag två till och med dag 14 erhåller du sjuklön från arbetsgivaren med 80 procent av din lön. Om du är sjuk längre tid än 14 dagar anmäler din arbetsgivare detta till försäkringskassan, som då betalar ut sjukpenning. Sjukpenningen är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Den sjukpenninggrundande inkomsten har en övre gräns.

Utfyllnad av sjukpenning

Om man har offentlig arbetsgivare eller är anställd i ett företag som har kollektivavtal, så har man rätt till utfyllnad av sin sjukpenning med tio procent. Dessutom finns vanligen i kollektivavtalen regler om ersättning vid sjukdom för lönedelar över den sjukpenninggrundande inkomsten.

Mer information får du av Försäkringskassan.