Hot och våld i arbetslivet

Ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete. Genom kunskap, delaktighet och krav på konkreta åtgärder kan vi minska hotet och våldet på arbetsplatserna.

Många av Akademikerförbundet SSR:s chefsmedlemmar arbetar i verksamheter där hot och våld är vanligt. Att motverka hot och våld är en mycket viktig arbetsmiljöfråga för oss. Ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete.

Därför genomför vi nu utbildningsinsatser bland våra chefer, medlemmar och förtroendevalda.

Vad gäller vid hot och våld på jobbet?

Vem ansvarar egentligen för vad? Vad ska du som är chef eller medarbetare göra om en hot- eller våldssituation uppstår på din arbetsplats? Hur kan man motverka att situationer uppstår? Här på webben har vi samlat information om vad som gäller, checklistor och goda råd både för chefer, medarbetare och skyddsombud.

Upplever du brister på din egen arbetsplats?

  • Börja med att ta upp frågan med dina chefskollegor och din egen chef. 
  • Diskutera gärna frågan i ledningsgruppen
  • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Som chef måste du veta vem som har arbetsmiljöansvaret och vilka rutiner som gäller. 
  • Du är alltid välkommen att kontakta Chef Direkt på 08-617 44 00 eller chefdirekt@akademssr.se 

Upplever du brister på din egen arbetsplats?

  • Börja med att ta upp frågan med dina chefskollegor och din egen chef. 
  • Diskutera gärna frågan i ledningsgruppen
  • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen. Som chef måste du veta vem som har arbetsmiljöansvaret och vilka rutiner som gäller. 
  • Du är alltid välkommen att kontakta Chef Direkt på 08-617 44 00 eller chefdirekt@akademssr.se 

Läs även

Fyra filmer om hot och våld

Många av våra medlemmar arbetar i yrken där hot och våld är vanligt. Att motverka hot och våld är en mycket viktig fråga för oss – ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete.

Läs mer

Hur motverkar vi hot och våld i arbetslivet?

Hot och våld är en allvarlig arbetsmiljöfråga. Här får du veta vad du som chef eller medarbetare ska göra om en hot- eller våldssituation uppstår på din arbetsplats, och vad man kan göra för att motverka att hot- och våldssituationer uppstår.

Läs mer

Den psykosociala arbetsmiljön

Där det finns människor som ska samarbeta finns i regel också motsättningar av olika slag. Att kunna förebygga och hantera konflikter på ett klokt sätt är viktigt för den som har personalansvar.

Läs mer