Diskussionsområden för utvecklingssamtalet

Samtal mellan två kollegor i en soffa.

Är det dags för utvecklingssamtal? Här följer några vanligt förekommande områden att diskutera kring under utvecklingssamtalet.

Arbetsuppgifter, arbetssituation och arbetsresultat

 • Nuvarande och kommande arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter.
 • Arbetsgruppens sammansättning.
 • Medarbetarens starka sidor.
 • Sidor hos medarbetaren som behöver förbättras.
 • Ambitioner.

Verksamhetens mål och utveckling

 • Eventuella planerade organisationsförändringar och medarbetarens roll i dessa.
 • Enhetens framtida arbetsuppgifter och medarbetarens roll i dessa.

Behov av utvecklingsåtgärder – medarbetarens önskemål och ambitioner

 • Nuvarande formell och reell kompetens.
 • Särskilda kunskaper.
 • Önskemål om nya arbetsuppgifter.
 • Utbildningsbehov på kort och lång sikt.

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

 • Arbetslokalernas utformning och kontorstekniska hjälpmedel.
 • Relation till chef och arbetskamrater.
 • Relation till arbetsledningen.
 • Trivsel på arbetsplatsen.
 • Kommunikation.
 • Information om verksamheten och dess mål.
 • Förslag på förbättringar.

Löneutveckling

 • Vad du förväntar av medarbetaren för en god löneutveckling.

Övriga frågor

Sammanfatta och gör minnesanteckningar

Läs även

Att organisera och styra verksamheten

Att organisera och fördela arbetet är en av dina viktigaste uppgifter som chef. Men allt går inte att planera eller förutse. Som chef måste du därför vara beredd att möta oförutsedda händelser på ett bra sätt.

Läs mer