Uppföljning av dina medarbetares prestationer

Två kollegor på fackförbundet har ett trevligt samtal inne på ett kontor.

Medarbetarsamtal är en viktig del i arbetet med att nå verksamhetens mål. Det är under dessa samtal du som chef kan se vad medarbetarna är bra på och vad de behöver för att utvecklas.

I relation till dina medarbetare handlar ledarskapet om förtroende, respekt och ansvarskänsla, kvaliteter som byggs upp i det gemensamma arbetet. Som chef behöver du ha förmågan att höra och se vad medarbetarna är bra på och vad de behöver.

Dina medarbetares prestationer är kopplade till dina och verksamhetens mål och resultat som chef, du kan också behöva justera målen efter de erfarenheter och kunskaper som medarbetaren får i arbetet. Ett viktigt verktyg för att kunna se, följa upp och stödja dina medarbetares prestationer är medarbetarsamtalet.

Med tydliga, väl förberedda och seriöst genomförda medarbetarsamtal ökar dina möjligheter som chef att nå verksamhetens mål.

Att tänka på

Rolldefinitioner

Kom överens med din medarbetare om dennes resultatområden och vilka kompetenser som krävs. Det är också viktigt att komma överens om hur målen ska mätas och följas upp samt om eventuell kompetensutveckling behövs.

Kontraktet

Formulera tydliga förväntningar på varandra, gärna i ett skriftligt kontrakt. Frågor av betydelse är bland annat målsättningar, hur prestationer ska utvärderas och mätas, och vilka värderingar och övergripande krav som finns.

Personlig utvecklingsplan

Kom överens med din medarbetare om vad denne behöver göra för att utöka sina kunskaper och kompetenser inom specificerade områden.

Hantera prestationer över året. Tänk på att föra en kontinuerlig process med återkoppling, uppdaterade mål och rådgivning som ständigt pågår. Årliga medarbetarsamtal är en del, men det viktigaste är den kontinuerliga processen över året, exempelvis via informella möten och avstämningar.

Utvecklingssamtal

En formell utvärdering av prestationer över en period bör göras regelbundet, exempelvis årsvis eller halvårsvis. Här diskuterar man vad som har uppnåtts, framsteg och eventuella problem samt fastställer ett nytt kontrakt och en ny utvecklingsplan för den kommande perioden.