Styrelsen för Svensk Chefsförening

Det är vi som sitter i Svensk Chefsförenings styrelse. Säg hej! 

Ordföranden

Ordföranden

Ledamöter

Ledamöter