2004-05-04 Socialsekreterare, hot och våld

2004-05-04 Socialsekreterare, hot och våld