2006-12-13 Anställda inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om hot och våld i arbetet

2006-12-13 Anställda inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om hot och våld i arbetet