2008-04-01 Socialsekreterare om sin arbetssituation

2008-04-01 Socialsekreterare om sin arbetssituation