2009-06-10 Vad betyder den ekonomiska krisen för individ och familjeomsorgen i kommunerna?

2009-06-10 Vad betyder den ekonomiska krisen för individ och familjeomsorgen i kommunerna?