2010-01-20 Sjukpenninggrundande inkomst m.m. för egenföretagare (PM)

2010-01-20 Sjukpenninggrundande inkomst m.m. för egenföretagare (PM)