2010-05-20 Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

2010-05-20 Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö