2010-05-20 Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

2010-05-20 Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg