2010-05-20 Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

2010-05-20 Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm