2010-07-02 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag

2010-07-02 Ändringar i Arbetsförmedlingens personuppgiftslag