2012-01-19 EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

2012-01-19 EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020