2012-06-07 Akademikerförbundet SSRs synpunkter på Högskoleverkets rapport 2011:20 R ?En ny psykoterapeutexamen?

2012-06-07 Akademikerförbundet SSRs synpunkter på Högskoleverkets rapport 2011:20 R ?En ny psykoterapeutexamen?