2012-08-08 Förändrad aktivitetsersättning (S 2012/4640/SF)

2012-08-08 Förändrad aktivitetsersättning (S 2012/4640/SF)