2012-09-17 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat (DS 2012:25)

2012-09-17 Förstärkt skydd för arbetstagare med allmän visstidsanställning och vikariat (DS 2012:25)