2012-11-29 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrad könsfördelning i börsnoterade bolags styrelser

2012-11-29 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrad könsfördelning i börsnoterade bolags styrelser