2013-01-14 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet, Ds 2012:46

2013-01-14 Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet, Ds 2012:46