2013-01-18 Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser (DS 2012:59)

2013-01-18 Statligt stöd vid korttidsarbete - en ny åtgärd vid djupa kriser (DS 2012:59)