2013-08-08 Förslag om skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete

2013-08-08 Förslag om skydd av den sjukpenninggrundande inkomsten vid deltagande i korttidsarbete