2013-11-05 Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

2013-11-05 Högskolestiftelser - en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)