2014-06-23 Förändrad assistansersättning - en överyn av ersättningssystemet, SOU 2014-9.pdf

2014-06-23 Förändrad assistansersättning - en överyn av ersättningssystemet, SOU 2014-9.pdf