2015-07-02 Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

2015-07-02 Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)