2015-10-23 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

2015-10-23 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)