2016-03-21 Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling, (Fi2016/00530/UR)

2016-03-21 Utkast till lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling, (Fi2016/00530/UR)