2016-04-27, Långtidsutredningen 2015, huvudbetänkande; Sou 2015:104

2016-04-27, Långtidsutredningen 2015, huvudbetänkande; Sou 2015:104