2016-05-17, Integritet och straffskydd, SOU 2016:7

2016-05-17, Integritet och straffskydd, SOU 2016:7