2017-11-29 Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

2017-11-29 Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag