Åhörarkopior och grupparbeten, facklig fortsättningsutbildning 7 & 14 december 2022

Åhörarkopior och grupparbeten, facklig fortsättningsutbildning 7 & 14 december 2022