Anmälan förtroendevalda, lokalförening kommunal sektor

Fyll i och skicka in till medlem@akademssr.se i avvaktan på att ert årsmötesprotokoll blir färdigjusterat så blir styrelsen och övriga fackliga företrädare snabbt registrerade!

Anmälan förtroendevalda, lokalförening kommunal sektor