Arbetsgivaralliansen Högskola Bransch- och löneavtal 2019-2022

Arbetsgivaralliansen Branschkommitté 
Utbildning och Folkbildning Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Akademikerförbunden/SULF 
Fackförbundet ST/Visions Samverkansråd 

Arbetsgivaralliansen Högskola Bransch- och löneavtal 2019-2022