Avtalet försäkrar 2015

Den här skriften ger en översökt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommunen, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor.

Avtalet försäkrar 2015