Chefen & Lönen - Svensk Chefsförening

Bilder från webbinarium om chefsförutsättningar, delaktighet och mandat att sätt lön samt chefens egen lön 6 oktober 2022 med Claes Larsson och Maria Stein-Ymén.

Chefen & Lönen - Svensk Chefsförening