Chefsfredag I Stockholm

Mats Thystrup ekonomie doktor och forskare vid Center for Advanced Studies in Leadership (CASL) vid Handelshögskolan i Stockholm föreläser om

Ledarskap mot bättre vetande

Hur ser de normer och synsätt ut som dominerar vårt sätt att förstå och tänka kring ledarskap?

Vi lever fortfarande med ledarideal som utvecklades under industrialismen, medan det vi idag behöver är ett ledarideal som passar tjänstesamhällets specialistintensiva företag och organisationer. Mats Thystrups fackområde är chefers arbete i vid mening men har de sista tio åren fokuserat på tjänstesamhällets behov av ledning och ledarskap. Här tar han upp centrala aspekter på chefers arbetsvardag och hur just de normer och synsätt som vi omhuldar försvårar chefers möjligheter att utöva ledarskap.

Tid: Fredag 17 maj kl 14.00–16.30

Plats: Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63, plan 1, Stockholm

Anmälan görs senast den 8 maj till gunilla.johansson@akademssr.se

Ange namn på deltagare och e-postadress. Eftersom vi bjuder på dryck och tilltugg så är anmälan bindande. Anmälda som uteblir debiteras 200 kronor. Har du en kollega som inte är medlem i Svensk Chefsförening? Hon eller han är också välkommen till en kostnad av 200 kr. Uppge namn och fakturaadress i anmälan.

Varmt välkomna!

Svensk Chefsförening www.svenskchefsforening.se

Insight Consulting