Chefssmingel med Svensk Chefsförening och Senior and Young!

Arbete tar tid men mest av allt olika mängder kraft och energi. I en tuff vardag med krav på höga prestationer behövs vanor, rutiner och ritualer som återbygger energi, kraft och glädje;

Ur innehållet:

- Vetenskaplig ”arbetslycka” – inte som vi tror!

- Viktigaste faktorerna för energi och kraft i vardagen

- Öppna respektive slutna arbetsklimat

- Försvarsmekanismer och konfliktreglering

Åsa Lundquist Coey är VD för Centre for Outstanding Leadership AB samt organisationskonsult och chefs- och ledarutvecklare. Hon är jurist, pedagog, coach och har en Master of Science (M.Sc) i Leadership & Organisation. Hon processleder & tränar ledningsgrupper, ledare, chefer & medarbetare samt föreläser på IFL/Handelshögskolans Advanced Management Programmes.

Hon är också en välkvalificerad och välberest författare till fyra böcker, och håller just nu på att skriva sin femte bok ”Underbara Chef!”

Tid: Fredag 1 februari 14.00–16.30.

Plats: Elite Stadshotellet, Storgatan 15, Luleå.

Anmälan görs till lotta.forsstrom@akademssr.se

Ange namn på deltagare och e-postadress. Eftersom vi bjuder på dryck och tilltugg så är anmälan bindande. Anmälda som uteblir debiteras 200 kronor.

Har du en kollega som inte är medlem i Svensk Chefsförening? Hon eller han är också välkommen till en kostnad av 200 kr. Uppge namn och fakturaadress i anmälan.

Välkomna!

Svensk Chefsförening och Senior and Young