Chefstidningen nr 1 - 2013 Tema: leda ideella

Ideella sektorn är i förändring. Den går mot mer professionalisering och tydligare roller. Det ställer krav på ledarskapet som måste bland mycket annat, hantera ett generationsskifte. Inte skrämma bort gamla eldsjälar och samtidigt locka nya stjärnor.

Läs mer på chefstidningen.se