Chefstidningen nr 2 - 2013 Tema Moral & handling

Det handlar sällan om pengar under bordet. Snarare om vänskapsband, gåvor och utnyttjande av sin position. Gråzonen för vad som kan vara korruption är bred. Och det hjälper inte alltid att följa reglerna, ni kan uppfattas som omoraliska i alla fall. Här nedan kommer ett urval av innehållet i Chefstidningen nr 2/13.

Till Chefstidningen