Det politiska läget ang leg för kuratorer (29 maj 2015)

 Det politiska läget ang leg för kuratorer (29 maj 2015)