DO:s checklista vid granskning av lönekartläggning

Här kan du hitta information om vilka krav som DO, som är tillsynsmyndighet ställer på lönekartläggningar.

DO:s checklista vid granskning av lönekartläggning