EU-kommissionens meddelande om Yrkeskvalifikationsdirektivet COM(2013)676 final (Okt 2013)

EU-kommissionens meddelande om Yrkeskvalifikationsdirektivet COM(2013)676 final (Okt 2013)