Fastigo, I-avtal, Allmänna anställningsvillkor, 2020-2023

Fastigo, I-avtal, Allmänna anställningsvillkor, 2020-2023