Fastigo, I-avtal, Allmänna anställningsvillkor, 2020-2023

med ändringar från 2022-01-01

Fastigo, I-avtal, Allmänna anställningsvillkor, 2020-2023