Fastigo, I-avtal, Lönebildningsavtal, 2020-2023

Fastigo, I-avtal, Lönebildningsavtal, 2020-2023