Fastigo, K-avtal, Allmänna anställningsvillkor, 2020-2023

Med ändringar från 2022-01-01

Fastigo, K-avtal, Allmänna anställningsvillkor, 2020-2023