Fastigo, K-avtal, Lönebildningsavtal, 2020-2023

Fastigo, K-avtal, Lönebildningsavtal, 2020-2023