Fastigo, K-avtalet, Förhandlingsprotokoll, 2020-2023

Fastigo, K-avtalet, Förhandlingsprotokoll, 2020-2023