Folkrörelseavtalet - Akademikerna 2017-2020

Folkrörelseavtalet - Akademikerna 2017-2020